Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
16 2 lượt 10 15 lượt
26 2 lượt 82 14 lượt
70 2 lượt 36 13 lượt
71 2 lượt 52 13 lượt
84 2 lượt 62 12 lượt
85 1 lượt 44 12 lượt
91 1 lượt 13 12 lượt
94 1 lượt 73 12 lượt
99 1 lượt 70 12 lượt
73 1 lượt 96 12 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
29 1 lượt 51 1 lượt
41 1 lượt 34 3 lượt
48 1 lượt 76 3 lượt
49 1 lượt 93 4 lượt
52 1 lượt 11 4 lượt
57 1 lượt 39 4 lượt
59 1 lượt 40 4 lượt
62 1 lượt 67 4 lượt
69 1 lượt 38 5 lượt
00 1 lượt 50 5 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.

Contact Me on Zalo